Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivrutinar for møte- og utvalsbehandling

Møtebehandlaren i WebSak, her etter kalla Acos Møte, handterer all saksbehandling som blir gjort med oppretting av møte, produksjon av sakliste, møteprotokoll og møtebok. I tillegg handterer Acos Møte frammøte og forfall, og påføring av vedtak på saksdokumenta.

Følgjande råd, utval og styre brukar Acos Møte:

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Hovudutvala; Hovudutval for oppvekst (HOP), Hovudutval for omsorg (HOM) og Hovudutval for plan, utvikling og klima (HPUK)
 • Eldrerådet
 • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
 • Ungdomsrådet
 • Arbeidsmiljøutvalet
 • Administrasjonsutvalet
 • Sakkunnig takstnemnd for eigedomsskattesaker
 • Sakkunnig klagenemnd for eigedomsskattesaker
 • Valstyret
Laster...