Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Gulen kommune

Utsikt frå Asheim. Foto Anne-Line

Arkivplanen er vedteken 19.10.2021. 

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Gulen kommune. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Gulen kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlova sin § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."